Аnti-money laundering policy Non disclosure agreement
Support Support

News CHẾ PHẨM THẾ HỆ MỚI AN TOÀN CHO ĐIỀU TRỊ UNG THƯ

CHẾ PHẨM THẾ HỆ MỚI AN TOÀN CHO ĐIỀU TRỊ UNG THƯ

Chúng tôi xin gửi tới các bạn bài thuyết trình về phát triển của chúng tôi liên quan tới chế phẩm thế hệ mới cho điều trị ung thư mang tên “Alginar” (trên cơ sở các nghiên cứu của chúng tôi về “AstroMelanin”)

Thuyết trình mở

 

 


 

Official resources:

United Financial Group  UFG market  Facebook  Telegram chat  You-t  VKontakte